Ahoj průzkumníčci!

Dlouho jsme si nepovídali o naší Zemi a o různých přírodních a vesmírných jevech, které můžeme vidět každý den. Všichni dobře víte, že se každý den střídá denní a noční doba. No a právě ten moment, kdy dochází ke střídání, vždycky provází západ slunce.

Bibi už vám povídala o zemské ose. Protože se Země otáčí kolem své osy, tak je jedna strana nějakou dobu otočená ke Slunci, a ta druhá je od něj naopak odvrácená – a takhle se střídají den a noc. No a ten západ slunce je vlastně jev, kdy horní hrana Slunce zapadne za viditelný obzor.

Můžete si všimnout, že když Slunce zapadá, tak se na nebi úplně mění barvy. Nejčastěji v létě západ slunce provázejí červánky. Když po větrném dni zůstane v atmosféře hodně zvířeného prachu, tak se při stmívání, kdy dochází k ochlazování, na částečkách prachu utvářejí ledové krystalky. Když skrz ně prochází světlo, tak se lomí a nám se zdá, že mění barvu. Většinou převládají oranžové, růžové nebo rudé odstíny – a to je pak taková krása!

Takovouhle barevnost slunečního světla při stmívání má na i svědomí to, že slunce už nesvítí přímo jako ve dne, ale nepřímo – jenom odrazem atmosféry. Atmosféra procházející paprsky světla vlněním zlomí, a tomu se říká lom vlnění.

Díky tomu pak sluneční kotouč vidíme i potom, co Slunce už ve skutečnosti zapadlo. Proto také v létě dochází k prodloužení dne – u nás v České republice se tak dny můžou prodlužovat o 8-12 minut!

Tak se dnes nezapomeňte na krásný západ slunce podívat!

_tip_

Vaše prasátko Pigy