Zprávička

Vojtovy hry – Zamrzlé hřiště

Ahoj děti,

mám pro vás zase jednou běhací hru. I když ještě není zima, účelem hry je zmrazit všechny hráče kouzelným dotekem.

Příprava hry:

  • Sežeňte partu kamarádů, minimálně 5 dětí.
  • Vymezte si herní zónu, ve které se budete během hry pohybovat.

Hra:

  • Určete si hráče, který bude mít jako první mrazící schopnosti.
  • Tento hráč si stoupne doprostřed herní zóny, zavře oči a začne počítat do desíti.
  • Ostatní hráči se mezitím poschovávají v rámci herní zóny.
  • Jakmile hráč ukončí počítání, otevře oči, začne běhat po ploše a hledat poschovávané kamarády.
  • Aby mohl někoho zmrazit, musí se ho dotknout rukou – poklepat po rameni. V tu chvíli se hráč zastaví jako zmražený a čeká na “odmrazení”, nebo takto zůstane až do konce hry.
  • Ostatní hráči se mohou schovávat, jak se jim to hodí nebo před kouzelným hráčem utíkat. Pokud chtějí odmrazit zmrzlé spoluhráče, musí jim podlézt pod nohami, ale nenechat se při tom chytit.
  • Hra končí ve chvíli, kdy jsou všichni hráči zmrazeni, přičemž poslední hráč se stává v dalším kole právě tím, který má za úkol ostatní pochytat a zmrazit.

_tip_

Váš kocour Vojta