Zprávička

Vojtovy hry – Skupinové aktivity

Ahoj děti,

hráli jste někdy hru Activity? Losujete si kartičky a poté různými způsoby předvádíte, co je na nich napsáno či vyobrazeno. My si zahrajeme něco podobného, jen budete sbírat body pro celý svůj herní tým, nikoliv sami pro sebe.

Příprava hry:

  • Najděte si venku, doma nebo ve třídě dostatek prostoru. Umístěte si 3 stanoviště přiměřeně vzdálená od sebe (start, prostředek a cíl).
  • Kartičky s nápisy nebo obrázky (jako v klasické hře Activity).

Hra:

  • Rozdělte hráče na 3 skupiny, každá skupina se postaví na jedno ze stanovišť. Záleží jen na jejich výběru.
  • Vyberte jednoho vedoucího hry, který nebude členem žádné skupiny.
  • V každé skupině si ještě určete pořadí hráčů, v kterém budou postupně hrát.
  • Vedoucí připraví na start krabici s kartičkami, na kterých jsou slovy nebo obrázky představené různé předměty, zvířata, akce, povolání… Nechá vylosovat prvního hráče z prvního stanoviště jednu kartičku, ten si ji v tichosti prohlédne a předá vedoucímu.
  • Na prvním stanovišti hráči výjev na vylosované kartičce kreslí na papír nebo tabulku. Na druhém stanovišti hráči daný výjev představují pantomimou. Na třetím stanovišti nepředvádí nic.
  • Jakmile si první hráč na prvním stanovišti vylosuje kartičku, začne kreslit. Ve chvíli, kdy má první hráč na druhém stanovišti představu, co by mohl obrázek znamenat, dá znamení a začne ji pantomimou ukazovat prvnímu hráči na třetím stanovišti.
  • Jakmile tento poslední hráč řekne, že už ví (nebo vyprší předem stanovený časový limit) musí svou představu říct vedoucímu hry. Je-li slovo správně, získává jeho skupina bod. Může tak získat maximální počet bodů podle toho, kolik je hráčů.
  • Skupiny se všechny prostřídají na třetím cílovém stanovišti a na konci vyhrává ta skupina, která získala nejvíce bodů.

Výjevy na kartičkách přizpůsobte věku hráčů. Můžete si stanovit časový limit, který je dán na předvádění a hádání, např. jednu minutu. Poté musí hráč prostě hádat nebo může svůj úkol vzdát, a tak všichni přijdou o jeden bod.

_tip_

Váš kocour Vojta