Zprávička

Vojtovy hry – Skryté slovo

Ahoj děti!

Písmenka jsou zábava. Zvlášť když přemýšlíte, kolik slov se dá z jednotlivých písmen složit. Díky téhle hře si procvičíte schopnost sestavování slov, pohotovost a také svou pozornost při pátrání po kartičkách.

Příprava hry:

  • Hru může hrát 1 a více hráčů
  • Barevné kartičky (lepící papírky) a fixa

Hra:

  1. Určete mezi sebou rozhodčího, nejlépe rodiče nebo učitele.
  2. Rozhodčí napíše na papírky slovo, rozdělené a jednotlivá písmena. Papírky následně poschovává po místnosti tak, aby byly trochu vidět, přesto nejsou vidět hned na první pohled.
  3. Rozhodčí oznámí, kolik kartiček (kolik písmen) má první hráč najít.
  4. Hráč musí v předem stanoveném čase najít co nejvíce kartiček. Po zaznění signálu přestane hledat a musí uhodnout slovo.
  5. V případě, že nenajde všechny kartičky, má hráč situaci těžší. Nenalezená písmena si musí domyslet tak, aby z nich šlo slovo domyslet. Pokud slovo uhodne správně, získává bod.

Jakmile hraje více hráčů najednou, každý si nejprve vylosuje barvu kartiček. Aby to bylo spravedlivé, měla by všechna slova mít stejný počet písmen. Rozhodčí následně poschovává všechny kartičky s písmeny dohromady po celé místnosti. Po zaznění signálu vyhrává ten, který uhodne své slovo jako první a samozřejmě správně.

Jinou variantou může být, že hledání písmen není omezeno časem. Vítězem je hráč, který první najde všechny kartičky a sestaví slovo.

 

_tip_

Váš kocour Vojta