Zprávička

Vojtovy hry: Opička

Ahoj děti,

věřím, že jste se byly už několikrát podívat v ZOO a navštívily jste pavilon opic. Opičky jsou legrační a hodně podobné nám lidem. Často se po nás opičí, ale tentokrát se budeme my opičit po nich. Pojďme na to.

Příprava hry:

  • Hráči si stoupnou do kruhu čelem dovnitř. Stojí od sebe na délku paže. Vytvoří tak klec pro opičku.
  • Doprostřed klece se postaví opička – první vybraný hráč.
  • Několik metrů od kruhu umístíme předmět (např. knihu na zem nebo židli), kterého se bude muset opička a dva další hráči dotknout.

Hra:

  • Opička se začne předvádět – dělá různé legrační pohyby a obličeje a všichni hráči stojící v kruhu je musí po opičce opakovat.
  • Ve vhodnou chvíli se opička rozhodne, že z klece uteče. Tím se může zachránit a předat roli opičky někomu jinému. Proběhne mezi dvěma hráči a utíká ven dotknout se předem určeného předmětu.
  • Dva hráči, mezi nimiž proběhla, se musí snažit opičku chytit. V případě, že mezi nimi proběhla tak rychle, že stihla doběhnout k předmětu, dotknout se ho a vrací se zpět, musí se oba hráči také nejdříve dotknout předmětu a poté pronásledovat opičku.
  • Stihne-li opička doběhnout zpět do klece, aniž by se jí některý z hráčů dotkl, stává se opičkou ten, který se vrátí do klece jako poslední.
  • Jestliže opičku chytí jeden ze dvou hráčů dříve, než se vrátí do klece, zůstává opičkou i v příštím kole a vše se opakuje.

_tip_

Váš kocour Vojta