Zprávička

Vojtovy hry – Cinkající mince

Ahoj děti,

každá mince pěkné cinká. Zvláště, když s ní bouchnete o stůl. Dokážete uhodnout, kdo ji schovává?

Příprava hry:

  • Minimálně 8 hráčů
  • Mince
  • Stůl

Hra:

  • Hráči se rozdělí na dvě družstva se stejným počtem hráčů.
  • Hráči se posadí ke stolu tak, aby seděli naproti hráčům z druhého družstva.
  • Družstvo A dostane minci. Družstvo B hádá, kdo minci má a v jaké ruce se skrývá.
  • Hra začíná: hráči z družstva A si předávají minci jeden druhému pod stolem. Snaží se skrýt pohyby předávání mince od jednoho k druhému. Naopak mohou mást falešnými pohyby.
  • Družstvo B zvolá STOP (alespoň po 10 vteřinách hry) a předávání mince pod stolem u družstva A musí okamžitě přestat. Hráči zvednou ruce a rychle plácnou dlaněmi o stůl. Pod jednou z nich se ukrývá mince, která cinkne o desku stolu.
  • Hráči z družstva B hádají, pod kterou dlaní se skrývá mince. Pokud uhodnou, získávají bod. Pak je řada na nich, aby si předávali minci v dalším kole. V případě, že neuhodnou správně, získává bod družstvo, které si minci právě předávalo.
  • Hraje se na předem dohodnuté množství kol. Vyhrává družstvo, které získalo více bodů.

Podle stáří dětí můžete rozhodnout, zda budete dávat body za správně určenou ruku nebo za správně určeného hráče, který minci pod rukou skrývá.

_tip_

Váš kocour Vojta