Zprávička

Vojtovy hry: Africká zvířata

Ahoj děti,

připravil jsem si hru, která vám pomůže zapamatovat si jména nových kamarádů. Léto je časem prázdnin u prarodičů, letních i příměstských táborů. Všude potkáváme nové tváře a občas není lehké si všechny zapamatovat.

Příprava hry:

  • Najděte si velkou hrací plochu (hřiště, park nebo velkou zahradu).
  • Sežeňte všechny své nové kamarády.
  • Nakreslete si nebo vytiskněte kartičky s obrázky zvířat žijících v Africe.

Hra:

  • Každý hráč si vezme jednu kartičku s nakresleným zvířetem. Pouze dva hráči ji nebudou mít, budou představovat ochranáře divoké zvěře.
  • Úkolem ochranářů je cestovat po Africe a chytat jednotlivá zvířata, která převáží do rezervace, aby mohla žít v klidu a bezpečí před pytláky.
  • Zvířata se volně pohybují po hrací ploše a ochranář mezi nimi běhá a snaží se je chytit. Chytí je pouhým dotekem ruky. Zároveň může držet jen 2 zvířata.
  • Od každého chyceného zvířete obdrží jeho kartičku s obrázkem a dozví se jméno hráče. Jména se snaží si zapamatovat. Následně si je odloží na předem určené místo (do rezervace) a jde chytat další.
  • Jakmile jsou všechna zvířata oběma ochranáři chycena, zjistí se, který z nich vyhrává.
  • Ke každé kartičce, kterou od chyceného zvířátka obdržel, se snaží přiřadit správné jméno hráče. Ten, kdo si jich zapamatoval více správných, vyhrává. Pokud je skóre stejné, vyhrává ten, který nasbíral více kartiček.

Děti, užijte si letní volno plné zábavy! A přeji spoustu nových a skvělých kamarádů.

_tip_

Váš kocour Vojta