Zprávička

Ahoj Vánoce, zase za rok!

Ahoj děti,

dnes je 6. ledna a je významný den, je svátek Tři králové. Tedy svátek tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara. Tito Tři králové byli mudrcové, kteří přišli navštívit novorozeného Ježíška a donesli mu darem zlato, kadidlo a myrhu. Král Kašpar je strážcem podkladů, Melichar je králem světla a Baltazar je ochráncem života krále!

Zpíváme si koledy a píšeme na své příbytky K+M+B

Koledu My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…”, si zanotujeme asi všichni! Zvykem však není jen zpívat koledy, ale děti také obcházejí domečky a označují je písmeny K+M+B.

Víte co znamenají tato tři písmenka? Asi všichni tipujete, že jsou to počáteční písmenka jmen Tří králů. Není to tak. Jedná se o zkratku latinského výrazu (‘Christus mansionem Benedicat, neboli Kristus ať žehná tento příbytek). K je Kristus (řecká podoba pána Kurios), M je obydlí (latinsky mansionem) a B je ať žehná (latinsky benedicat).

Dnešní den je ve znamení loučení s vánočním časem a tak i já jdu odstrojit vánoční stromeček a schovat adventní věnec.

Tak ahoj Vánoce, zase v prosinci!

Tvůj Pigy