Průšvih, namoutěkotě!

var pages = { "0": { "name":"page00" }, "18": { "name":"page01" }, "43": { "name":"page02" }, "68": { "name":"page03" }, }; var frames = { "0": { "position":{"x":71,"y":376},"dimension":{"height":319,"width":644} }, "12": { "position":{"x":71,"y":704},"dimension":{"height":320,"width":648} }, "18": { "position":{"x":76,"y":71},"dimension":{"height":318,"width":648} }, "29": { "position":{"x":76,"y":397},"dimension":{"height":322,"width":648} }, "38": { "position":{"x":77,"y":724},"dimension":{"height":321,"width":646} }, "43": { "position":{"x":76,"y":70},"dimension":{"height":322,"width":649} }, "49": { "position":{"x":77,"y":396},"dimension":{"height":323,"width":309} }, "57": { "position":{"x":391,"y":398},"dimension":{"height":332,"width":322} }, "60": { "position":{"x":355,"y":724},"dimension":{"height":320,"width":371} }, "68": { "position":{"x":77,"y":72},"dimension":{"height":311,"width":644} }, "87": { "position":{"x":79,"y":396},"dimension":{"height":322,"width":645} }, "100": { "position":{"x":78,"y":723},"dimension":{"height":321,"width":305} }, "106": { "position":{"x":389,"y":724},"dimension":{"height":321,"width":336} }, };