8. 8. AUTOKEMP SEČ PLÁŽ
– PŘEHRADY FEST ON TOUR
PIGY A LILY VYRAZILI NA VELKOU LETNÍ JÍZDU PO ČESKÉ REPUBLICE. NAVŠTÍVÍ TY NEJKRÁSNEJŠÍ DETSKÉ RÁJE, KDE SE SETKAJÍ SE SVÝMI MALÝMI OBDIVOVATELI. VEZOU SPOUSTU HER, ZÁBAVY, LEGRACE A PŘEVELIKÉ RADOSTI. VÍCE O CESTĚ PIGY A LILY NA WWW.PIGY.CZ.
Jaké to bylo loni