Zprávička

Vojtovy hry – Světové strany

Ahoj děti,

Všimli jste si, že na některých starých domech nebo zámcích jsou na střeše umístěni zlatí kohouti se šipkami určujícími světové strany? Když fouká vítr, otáčí se správným směrem a vy tak můžete zjistit, zda fouká příznivě např. pro pouštění draka nebo rozdělání ohně. Pojďme si teď společně procvičit jednotlivé strany.

Příprava hry:

  • Sežeňte si partu kamarádů

Hra:

  • Všichni hráči se postaví tak, aby koukali stejným směrem. Udělají si mezi sebou dostatek místa, aby mohli rozpažit ruce.
  • Jeden z hráčů se stane vedoucím, který bude ukazovat a zároveň mást ostatní.
  • Nejprve si hráči ukáží, kterým směrem je sever, jih, východ a západ. Jak vypadá bezvětří (nic se nedělá, stojí se rovně).
  • Vedoucí se postaví mezi hráče a začne určovat směry. Zvolá např. sever a všichni hráči se musí celým tělem otočit správným směrem na sever.
  • Vedoucí může zároveň své spoluhráče mást tím, že se otáčí na špatné strany nebo stojí jako korouhvička při bezvětří.
  • Hráč, který se spletl nebo dlouho váhal, vypadává ze hry.
  • Hraje se tak dlouho, dokud nezbyde vedoucí a poslední hráč. Nebo podle domluvy např. tři poslední hráči, kteří se stávají vítězi.

_tip_

Váš kocour Vojta