Zprávička

Vojtovy hry – Sirky

Ahoj děti,

hrát si se sirkami je nebezpečné, jak slýcháme ze všech stran, ale hrát si s nimi bez ohně může být velká zábava. Pokud se sirek přece jenom bojíte, můžete je nahradit párátkama, jejichž konce z jedné strany obarvíte fixkou. A teď už se můžete pustit do jedné zdánlivě jednoduché hry, během níž se vám hlavičky pořádně zamotají!

Příprava hry:

 • 2 hráči
 • Krabička sirek nebo dřevěná párátka, jejichž jeden konec barevně označíte

Hra:

 • Z krabičky vyndejte 16 kusů sirek. Rozložte je před sebe na stůl v daném pořadí:
  • první řada – 1 sirka
  • druhá řada – 3 sirky
  • třetí řada – 5 sirek
  • čtvrtá řada – 7 sirek
 • Hráči si sednou naproti sobě, jeden má blíž k sobě 1. řadu, druhý sedí z opačné strany nejblíže ke 4. řadě.
 • Hráči hrají podle následujících pravidel: hráč může během svého tahu odstranit z každé řady libovolný počet sirek. Nikdy však nesmí odebrat sirky z více řad najednou.
 • Druhý hráč odebere také libovolný počet sirek z libovolné řady.
 • Takto se oba hráči střídají až do chvíle, kdy je jeden z hráčů přinucen odstranit během svého tahu poslední sirku. Ten, na nějž zbyla poslední sirka, prohrál.

_tip_

Váš kocour Vojta