Zprávička

Vojtovy hry: Siréna

Ahoj děti,

vymyslel jsem vcelku hlučnou hru. Nemusíte při ní běhat, stačí co nejrychleji najít vypínač hučící sirény.

Příprava hry:

  • Je zapotřebí sudý počet hráčů a jeden rozhodčí.
  • Dostatek místa v místnosti + další místnost oddělená dveřmi.

Hra:

  1. Jedna polovina hráčů odejde za dveře a druhá polovina hráčů společně s rozhodčím si určí, kde na těle bude vypínač pro alarm. Např. loket nebo temeno hlavy.
  2. Hráči začnou hučet nahlas jako siréna, jakmile jim dojde dech, nadechnou se a hučí dál. V tu chvíli vejdou do místnosti hráči, kteří byli schovaní za dveřmi.
  3. Rozhodčí v daný moment zapíná stopky na měření času.
  4. Ke každému hučícímu hráči „siréně“ přistoupí hráč zpoza dveří a snaží se na jeho těle najít vypínač. Jakmile zmáčkne správné místo, siréna se vypne. Nesmí to ale povědět ostatním hráčům.
  5. Soutěžní kolo trvá do té doby, než poslední hráč nalezne vypínač a vypne poslední sirénu.
  6. Rozhodčí stopne stopky.
  7. Hráči se následně vymění. Ti, kteří byli za sirénu, jdou nyní za dveře.
  8. Jednotlivé skupiny se snaží překonat soutěžní čas.

Můžete si stanovit dvě kola pro každou skupinu hráčů. Ta skupina, které získala nejlepší čas, tedy vypnula sirény za nejkratší dobu, vyhrává.

_tip_

Váš kocour Vojta