Zprávička

Vojtovy hry – Poklad koktavého mudrce

Ahoj děti,

máte rády hledání pokladů? Dneska si zahrajeme na lovce pokladů, protože jeden starý mudrc, který žil před dávnými časy, byl nesmírně bohatý a svůj poklad zakopal na neznámém místě. Naštěstí nechal nápovědu, ale ta se časem různě poztrácela a poschovávala. Teď je na vás, abyste k němu našli správnou cestu.

Příprava hry:

 • Sežeňte partu kamarádů, ideálně, aby vás byl sudý počet
 • Papírky s napsanou nápovědou
 • Papíry a tužky pro zapisovače
 • Poklad dle vlastního výběru

Hra:

 • Rozdělte se na dvě družstva.
 • V každém družstvu si zvolte jednoho hráče jako zapisovače.
 • Vedoucí poschovává na hrací ploše papírky s nápovědou, ale musí být částečně viditelné. Papírků by mělo být alespoň deset, dohromady dají návod, kde se poklad nachází. Každý papírek může obsahovat jedno až tři slova (mudrc přeci koktal) a pořadové číslo.
 • Vedoucí schová na správném místě poklad.
 • Hráči z obou družstev se rozběhnou na předem stanovené herní ploše a začnou papírky hledat. Přečtou si je a text si musí zapamatovat. Následně běží k zapisovači a sdělí mu, co našli. Papírky nesmí zahrabávat, ani jinak je schovávat.
 • Zapisovač si zapisuje všechny nalezené vzkazy a skládá je do správného pořadí dle pořadového čísla. Jakmile si je jistý místem, kde je schován poklad, svolá všechny hráče svého týmu a běží poklad vykopat. Aby návod k pokladu rozluštil, nemusí poskládat všechny schované papírky.
 • Družstvo, které poklad nalezne jako první, vyhrává.

_tip_

Váš kocour Vojta