Zprávička

Vojtovy hry – Obři, čarodějnice a skřítci

Ahoj děti,

máte rády fantasy příběhy? Představte si svět, ve kterém žijí všechny možné kouzelné bytosti. Především obři, čarodějnice a skřítci, kteří bojují o to, aby byli nejsilnější. Na čí stranu se ve velké bitvě přidáte?

Příprava hry:

  • Sežeňte si několik kamarádů, ideálně aby družstva byla v sudém počtu + jeden vedoucí hry

Hra:

  • Znáte hru kámen, nůžky, papír? Tahle pravidla jsou hodně podobná. OBR přemůže ČARODĚJNICI, ČARODĚJNICE přemůže SKŘÍTKA, SKŘÍTEK přemůže OBRA.
  • Hráči se rozdělí na dvě družstva, postaví se do dvou řad proti sobě vzdálených několik metrů.
  • Hráči každého družstva se nejprve domluví, jakou postavu budou v herním kolem představovat (všichni hráči musí dělat stejnou postavu).
  • Obři mají zvednuté ruce nad hlavou, vyvalené oči a hrozivě řvou. Čarodějnice drží mezi nohama koště a nohou startují motor, přičemž dělají zvuk motorky. Skřítci strouhají prsty mrkvičku a říkají „šmidli, šmidli, šmidli“.
  • Obě družstva se na začátku hry postaví k sobě zády.
  • Vedoucí zvolá „teď!“, obě družstva se otočí rázem k sobě čelem a dělají domluvené posunky a zvuky – představují tak svou bytost.
  • Pokud jedno družstvo zvítězí, okamžitě se vrhne k hráčům druhého poraženého družstva a snaží se je pochytat. Chycení se stávají členy vítězného družstva a dál s nimi chytají ostatní.
  • Hráči z poraženého družstva se mohou zachránit tím, že doběhnou na stanovené místo, kde jsou chránění před útokem. Např. k označenému stromu, který je vzdálený několik desítek metrů od herního pole.
  • Soutěžní kolo končí ve chvíli, kdy jsou všichni hráči pochytáni nebo je zbytek bezpečně postaven na chráněném místě.

Váš kocour Vojta