Zprávička

Vojtovy hry – Kaštanová štafeta

Ahoj děti,

dnes si zahrajeme na zlobivé straky, které kradou veverce z hnízda zásoby na zimu v podobě kaštanů. Veverka však ráda skáče ze stromu na strom a kaštany si hravě posbírá zpět. Jdeme na to!

Příprava hry:

 • Alespoň 10 hráčů
 • 8 kaštanů

Hra:

 • Hráči se rozdělí do družstev po 5 – 8 členech.
 • Na zem nakreslete nebo jinak vyznačte dlouhou startovací čáru.
 • Od startovací čáry nakreslíme postupně jednotlivé mety, vzdálené od sebe 2 – 3 metry. Pouze první meta je od startovní čáry vzdálena 5 metrů.
 • Na začátku kola má každé družstvo před sebou na zemi před startovní čárou 8 kaštanů.
 • Na znamení vybíhá první hráč z družstva s jedním kaštanem a položí ho na místo první mety. Vrací se zpět, bere druhý kaštan a běží s ním na druhou metu, kde ho opět položí, vrací se pro další kaštan. Pokračuje až do rozmístění všech kaštanů. Při návratu od poslední mety přeběhne startovní čáru a dotekem ruky předává štafetu dalšímu hráči v pořadí ze svého družstva.
 • Ten vybíhá k první metě, bere kaštan a vrací se s ním ke startovní čáře, kde ho položí. Běží ke druhé metě, ke třetí metě atd. dokud stejným principem nesebere všechny kaštany.
 • V okamžiku, kdy se vrátí s posledním kaštanem, předává štafetu třetímu hráči v pořadí. Ten kaštany opět roznáší.
 • Hra končí v okamžiku, kdy poslední hráč družstva roznese poslední kaštan.
 • Hraje se na čas. Nejrychlejší družstvo vyhrává.

_tip_

Váš kocour Vojta