Zprávička

Cyril a Metoděj

Hůhůůů, holčičky a chlapečkové,

vítám vás u dalšího listování sovím kalendářem. Dnes, 5. července, je významný den, připomínáme si památku dvou významných mužů Cyrila a Metoděje. Říkají vám něco tato dvě jména? Cyril s Metodějem byli bratři ze Soluně (dnes Řecko), kteří se vydali na dlouhou pouť k nám na Velkou Moravu, aby přinesli křesťanství a vzdělanost. A to všechno už v 9. století! No, dokážete si to představit?

Oba bratři byli na tehdejší poměry velmi vzdělaní. Cyrilovi se také říká Konstantin, oběma se poté rovněž přezdívá slovanští věrozvěsti – slovanští kvůli svému východnímu původu a věrozvěsti proto, že přinesli a zvěstovali víru (křesťanství) na našem území.

Zaujala vás také ta Velká Morava? Musela jsem to hned zjistit. V 9. století ještě neexistovala žádná Česká republika, ani Československo a dokonce ani Země Koruny české (neboli České království). Tehdy lidé žili v uskupení nazvaném Velká Morava, v jehož čele stál kníže Rostislav. Velká Morava se rozprostírala na podobném území jako je nyní, o mnoho století později, Česká republika…

Tak zase příště moji milí u sovího kalendáře!

_tip_

Vaše sova Heda