Básnička

Babice vrba

Milé děti!

tentokrát jsem si pro vás našel hádanku. Společně si hezky procvičíme hlavičky! Tak jdeme na to?

Zlatá brána

— Milada Motlová

Stojí, stojí babice,
rozcuchaná velice.
Když přijdou časy,
zelené má vlasy,

když tělo chřadne,
do vody padne.
Co to je?
(vrba)

Váš medvídek Hugo čtenář