Akce

Animační dílna Ponrepo dětem

Bonžůůůrr, mes amis!

Pamatujete, jak jsem vám vyprrávěl o kinematogrrrafu – neboli o filmech? Inu, nejsou ty pohyblivé obrrrázky vskutku zajímavé? Možná se budete divit, ale možná ještě o něco starrrší než klasický film je animace! Já mám animované pohádky tuze rrrád… Oživování loutek a krrreslených obrrrázků je totiž pršímo magické.

A věděli jste, že tento krrrásný animovaný svět by často nebylo možné vytvoršit bez materrriálů, kterré jsou kolem nás? Pohádkové postavičky a jejich prrrostředí lze vyrrrobit napršíklad z látky, drševa, kovu, plastelíny, ale i úplně obyčejných věcí, kterrré používáme každý den! Kouzelné!

Abyste to viděli sami na vlastní oči a mohli si to i vyzkoušet, rrád bych vás pozval na živý stream animační dílny Ponrrepa dětem, kterrrá proběhne 7.2.2021 od 15 hodin.

Společně s milou lektorrrkou oživíte látkové postavičky a uvidíte, že i vy se můžete stát tvůrrrci animované pohádky! Très bien.

Více informací o dílně najdete tady. A abyste se mohli inspirrovat a prrromyslet si, jaké figurrrky vyrrrobíte, podívejte se na tohle zábavné pásmo pohádek s animací látky. Pozorr, bude k vidění jen dalších párr dní!

Au revoir a pršíjemnou podívanou!

_tip_

Váš netopýr Pierre